برچسب: مشخصات فلزیاب مانتیکور

فلزیاب مانتیکور

فلزیاب مانتیکور Manticore ماینلب فلزیاب مانتیکور Manticore ماینلب جدیدترین فلزیاب چند فرکانس همزمان شرکت Minelab استرالیا است. با یک سیستم نقشه شناسایی دو بعدی انقلابی و جدید، می‌توانید اشیای مورد نظر خود…